Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου (2019)”, προϋπολογισμού 35.100,00  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 23ην Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: