Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική αρχή σήμερα 8/4/2011 υλοποιώντας τη δέσμευσή της και προσωπικά του Δημάρχου Δημήτρη Φ. Βουνάτσου ανταποκρίθηκε στις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στους εννέα (9) υπαλλήλους που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του πρώην Δήμου Μυτιλήνης, αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους.

Η καταβολή των δεδουλευμένων τριών μηνών (Οκτώβριος, Νοέμβριος Δεκέμβριος καθώς και το δώρο Χριστουγέννων 2010) έγινε από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου καθότι το Υπουργείο Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθυστερεί τη σχετική επιχορήγηση για λόγους που ανάγονται σε διαδικασίες που τηρούνται στο Υπουργείο.

Επομένως, η επίσχεση εργασίας στην οποία είχαν προβεί, δεν ισχύει πλέον και η ως άνω κατηγορία εργαζομένων επανήλθαν στα καθήκοντά τους.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου