1. Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου”
  2. Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
  3. Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου
  4. Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού  Σταθμού Μυτιλήνης
  5. Αναβάθμιση Τραγάκειου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου
  6. Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου
  7. Ανέγερση διθέσιου Νηπιαγωγείου Άγρας Λέσβου
  8. Ανέγερση διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Λέσβου
  9. Ανέγερση 1ου Διθέσιου Νηπιαγωγείου Καλλονής Λέσβου
  10.  Ανέγερση μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών Λέσβου
  11. Οικιακή κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου
  12. Αναβάθμιση πάρκου Αγ. Ειρήνης – Δ. Κ. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου (ΒΑΑ)
  13. Ανάπλαση περιφερειακής πρόσβασης κάστρου, Δημιουργία ήπιας κυκλοφορίας οδού, πεζόδρομου & ποδηλατόδρομου (ΒΑΑ)
  14. Βελτίωση και αναβάθμιση κύριας αστικής αρτηρίας Ελευθερίου Βενιζέλου (Τμήμα Σουράδας – Μακρύς Γιαλός) (BAA)
  15. Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβου
  16. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου
  17. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου Καλλονής
  18. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 7ου ΔΣ Μυτιλήνης
  19. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Γέρας
  20. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Λυκείου Άντισσας
  21. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δ. Σ. Πλωμαρίου
  22. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Λυκείου Παμφίλων
  23. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 8ου Δ. Σ. Μυτιλήνης
  24. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δ. Σ. Αγιάσου
  25. Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης και Δημοτικού Σχολείου Λουτρών
  26. Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Παμφίλων
  27. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 15ου Δ. Σ. Μυτιλήνης
  28. Έργα αποκατάστασης ζημιών παραλίας Σκάλας Ερεσού Ν. Λέσβου
  29. Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής
  30. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης – 2ου Λυκείου Μυτιλήνης (ΒΑΑ)
  31. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης –  4ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης (Παρθεναγωγείο) (ΒΑΑ)
  32. Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου