Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας, ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 και έως τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, “www.mytilene.gr”, η Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης 2008 – 2010, για δημόσια διαβούλευση.
Το αρχείο είναι σε μορφή “.pdf” και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν σε αυτό, τόσο από την κεντρική σελίδα (στο κάτω αριστερά μέρος της), όσο και από το κεντρικό μενού, στην ενότητα «Δήμος».

Γραφείο Τύπου