Με ομόφωνη απόφασή τους ο Πρόεδρος και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής και Πολιτικής προστασίας Γιάννης Βατός και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέλεξαν ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον Ευστράτιο Κύτελη από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 ενώ η ψηφοφορία ήταν φανερή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου