Την Παρασκευή 20 Μαίου 2011 συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Λέσβου Δημήτρη Φ. Βουνάτσου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, προβλεπόμενη από το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και γνωμοδότησε, συμβουλευτικά, με ομόφωνη απόφασή της, επί των δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  • του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2011 και
  • του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου του έτους 2011.

Εντύπωση προκάλεσαν οι υψηλού επιπέδου υπεύθυνες τοποθετήσεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, αλλά και οι κριτικές παρατηρήσεις τους με στόχο, όπως παρατηρήθηκε, το συμφέρον και μόνο του Δήμου και των συνδημοτών μας.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου