Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεώργιο Ντόλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρη Στεφάνου ζήτησε έκτακτη χρηματοδότηση 400.000 Ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Λέσβου.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος στο έγγραφό του αναφέρει:

«Κύριοι Υπουργοί,

Έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα:

Ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Ελλάδας (1.636 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίγραμμα ακτών 400 περίπου χιλιομέτρων με ό,τι επιβαρυντικό για μας σημαίνουν όλα τούτα), ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση 13 πρώην Δήμων, κι ως εκ τούτου αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, πρέπει παράλληλα να επισκευάζει και να συντηρεί 199 Σχολικές Μονάδες, 15 Λυκείων, 24 Γυμνασίων, 69 Δημοτικών, 72 Νηπιαγωγείων, 18 Παιδικών Σταθμών και ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας δεν μπορεί παρά να είναι καθημερινή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και της Πολιτικής Ηγεσίας των αρμόδιων Υπουργείων.
Οι καταγεγραμμένες ανάγκες εργασιών, που πρέπει να εκτελεστούν μέχρι τον Αύγουστο, έχουν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό από τις αναμενόμενες τακτικές κατανομές για τα Σχολικά Κτίρια.

Επειδή πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατεπειγόντως απαιτούνται εργασίες αποκαταστάσεων, ώστε να αποφευχθούν ορατοί κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων, ζητούμε έκτακτη χρηματοδότηση τουλάχιστον 400.000 ευρώ, από τον Κωδικό που δημιουργήθηκε βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Αρ. Πρωτ. 20555 από 2-5-2011) με θέμα: Κριτήρια Κατανομής ΚΑΠ Δήμων, ή από άλλη πηγή εκτάκτων αναγκών.

Αναμένουμε τη θετική σας απάντηση, ώστε να αποτρέψουμε κινδύνους ατυχημάτων που απειλούν μαθητές και εκπαιδευτικούς στα περισσότερα από τα παραπάνω απαριθμημένα εκπαιδευτήρια του Δήμου μας».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου