Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος με επιστολή που έστειλε σήμερα, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011, προς τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο ζήτησε να τακτοποιήσουν άμεσα το θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής και στο ΚΕΠ της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. Στο έγγραφο αναφέρεται:

«Σας επισυνάπτω το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4463/1.7.2011 έγγραφο της Δ/νσης ΚΕΠ Δήμου Λέσβου, (αρ. πρωτ. εισερχομένου 56501/1.7.2011) με θέμα «Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων με μίσθωση έργου» στα ΚΕΠ του Δήμου Λέσβου, το οποίο και προφορικά σας ανέπτυξα, μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο γραφείο σας στις 2 Αυγούστου 2011, μαζί με τους λοιπούς συναδέλφους μου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας υπενθυμίζω ότι η σύμβαση των δύο εργαζομένων στο ΚΕΠ 0084 Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής λήγει στις 31 Αυγούστου 2011 και των άλλων δύο εργαζομένων στο ΚΕΠ 315 της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2011. 

Επειδή, αν δεν δοθεί άμεσα λύση από την Κυβέρνηση στο πρόβλημα αυτό, θα παραλύσει η λειτουργία της ως άνω Υπηρεσίας μας, σας ζητώ κατεπειγόντως να τακτοποιήσετε την ως άνω εκκρεμότητα, η οποία πρέπει να αφορά, όπως διαβάσαμε και στον Αθηναϊκό Τύπο,  περί τους 400 περίπου εργαζομένους σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου