Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης Ιωάννη Ραγκούση ζητώντας την στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών των τέως δεκατριών Δήμων που, καταργηθέντες, συγχωνεύτηκαν στον νέο Δήμο Λέσβο.

Στο έγγραφό του ο κ. Βουνάτσος αναφέρει:

«Κατ’ αρχήν, σας συνάπτω το υπ’αριθμ. 114/9-6-2011 έγγραφο το οποίο μου απηύθυνε η κυρία Αναστασία Αντωνέλλη, Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» για την ανάγκη στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών των τέως δεκατριών Δήμων που, καταργηθέντες, συγχωνεύτηκαν στον νέο Δήμο Λέσβο, τον μεγαλύτερο σε έκταση της Ελληνικής Επικράτειας, ως γνωρίζετε κάλλιστα. Με όλα τα εντεύθεν προκύψαντα πάσης φύσεως, δυσεπίλυτα, νομικά, διοικητικά, λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα (τα χρέη ανέρχονται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ περίπου), τα οποία και μας καταταλαιπωρούν, αφαντάστως, όλο το διαρρεύσαν διάστημα, μεταξύ των οποίων και τα αναγόμενα στους ανωτέρω παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στελέχωσης, τροφοδοσίας, χρεών και εν γένει λειτουργίας τους, με επισχέσεις εργασίας μάλιστα κλπ κλπ.

Σας συναποστέλλω, επίσης, και τα προσαρτημένα στο ως άνω έγγραφο, λοιπά συνοδευτικά συναφή έγγραφα, από τα οποία εξοφθάλμως αποδείχνεται η τραγική των πραγμάτων αλήθεια. Υιοθετώντας απολύτως το ως άνω αίτημα, παρακαλώ, για τις δικές σας ενδεικνυόμενες ενέργειες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Μυτιλήνη, 9/6/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΣ: τον κ. Βουνάτσο Φ. Δημήτρη- Δήμαρχο Λέσβου,

ΘΕΜΑ: Ανάγκη στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2011 και με αριθμ. πρωτ. 113 – 2/6/2011 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ-«Κ.Π.&Α.Δ.Λ.», (η οποία και επισυνάπτεται).

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Αναμφίβολα όπως και εσείς γνωρίζετε, μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ο Δήμος Λέσβου σήμερα ασκεί αυτή την αρμοδιότητα μέσω των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των μικρών δημοτών μας με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Σήμερα στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» λειτουργούν δεκαοκτώ (18) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, με 69 άτομα μόνιμο προσωπικό, οι οποίοι φιλοξενούν περίπου 650 βρέφη και νήπια.

Στην αρχή του 2011 υπεβλήθησαν από τα πρώην Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λέσβου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, τα οποία συνοψίζονται στις εξής ειδικότητες:20 άτομα Βρεφονηπιοκόμοι, 13 άτομα Προσωπικό Καθαριότητας, 11 άτομα Μαγείρων ΣΥΝΟΛΟ:68 άτομα (Αν συνυπολογιστεί και το βοηθητικό προσωπικό –βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί μαγείρων, οδηγοί κλπ).

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα του έτους 2010, της κάλυψης των κενών θέσεων προσωπικού με συμβασιούχους, της αδυναμίας του Δήμου Λέσβου να καταβάλει τις αποδοχές των συμβασιούχων και των συνεπακόλουθων επισχέσεων εργασίας του ανωτέρω προσωπικού, υφίσταται ανάγκη ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Νομικού Προσώπου και την εξυπηρέτηση των δημοτών μας να πληρωθούν οι κενές θέσεις προσωπικού με μόνιμο προσωπικό.

Είναι γεγονός ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας έχουν πολύχρονη και σημαντική προσφορά στο θεσμό της προσχολικής αγωγής και αποτελούν ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο και ένα δυναμικό σύστημα πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά δημιουργείται η ανάγκη για αλλαγές και βελτιώσεις τόσο στην ποιότητα παιδαγωγικών υπηρεσιών, όσο και στην διευκόλυνση της ελληνικής οικογένειας. Σε κάθε όμως αλλαγή που συντελείται ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της προσχολικής αγωγής, είναι απαραίτητο να κυριαρχεί η φιλοσοφία ότι κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνεται με σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν το πρώτο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον που απαντάει στην ανάγκη του παιδιού για αγωγή και εκπαίδευση μέσα από την διαλεκτική παιδιού-παιδαγωγού-περιβάλλοντος. Η Προσχολική ηλικία όπως έχουν αποδείξει αλλεπάλληλες επιστημονικές έρευνες αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο της ζωής του ανθρώπου διότι κατά την διάρκειά της δομείται το 50% της προσωπικότητας και το 33% της συνολικής νόησης. Επομένως η ποιότητα της αγωγής που θα λάβει το παιδί κατά την περίοδο αυτή θα επηρεάσει καθοριστικά όχι μόνο το μέλλον το δικό του αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Κύριος λοιπόν σκοπός, της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών όπως αναφέρεται και στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, είναι η αγωγή και η εκπαίδευση βρεφών και νηπίων ηλικίας οκτώ μηνών έως και πέντε ετών αλλά και η κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων γονέων, γι’ αυτό θέσπισε το ωράριο λειτουργίας τους από 6.45 π.μ έως 4 μ.μ. Χρέος και καθήκον όλων μας είναι να ενσκήψουμε με ευαισθησία στα διαχρονικά προβλήματα – έλλειψη πόρων (υλικών, χρηματικών, και ανθρώπινων), ακατάλληλες κτιριακές υποδομές, υπεράριθμα παιδιά στις τάξεις, συμβασιούχοι παιδαγωγοί, συγχωνεύσεις στις δομές κοινωνικής πρόνοιας – που ταλανίζουν τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και δρουν ως σκόπελοι στην επίτευξη του αρχικού σκοπού τους.

Ως επίλογο σας αναφέρουμε επιγραμματικά, το όραμα του μεγάλου παιδαγωγού Celestin Freinet: «Το σχολείο είναι ένας αυστηρά οργανωμένος χώρος συνεργασίας, αλληλεγγύης, διαλόγου, μάθησης, κριτικής σκέψης όπου το παιδί δεν κάνει ότι θέλει, αλλά θέλει αυτό που κάνει». Ένα σχολείο αυτοεκτίμησης και σεβασμού του άλλου με στόχο να προλάβει ή και να θεραπεύσει τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ένα σχολείο απαραίτητο συστατικό για μια υγιή κοινωνία .

Κατόπιν όλων αυτών:

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε και προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Υπουργείο Εσωτερικών να εξαιρεθούμε από την απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη μισθοδοσία τους, καθώς με τις μειωμένες εγκρίσεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δε θα είναι δυνατό να επανδρωθούν οι Παιδικοί Σταθμοί με το απαιτούμενο προσωπικό, με συνέπεια να κλείσουν τμήματα ή και ολόκληρες μονάδες, γεγονός που θα επιφέρει αναταραχή σε εκατοντάδες οικογένειες συνδημοτών μας.

Μετά Τιμής

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΗ

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου