Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος απέστειλε σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ, και τους βουλευτές Λέσβου για το θέμα της εργασιακής εφεδρείας. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το υπ’ αρ. πρωτ.103939/7-12-2011 έγγραφό του Δήμου Λέσβου, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας διαβίβασε στους αρμόδιους αποδέκτες, – όπως ήταν υποχρεωμένη να πράξει,- τις ονομαστικές συγκεντρωτικές καταστάσεις για έλεγχο ασφαλισμένων, σε εφαρμογή του Ν.4024/2011 περί εργασιακής εφεδρείας.

Είμαι υποχρεωμένος, όμως, να μεταφέρω προς κάθε κατεύθυνση, την απόλυτη αντίθεση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λέσβου, με την οποία συντάσσεται ομόφωνα το σύνολο του Δημοτικού μας Συμβουλίου στο ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας, τόσο επί της αρχής, – θεωρώντας το μέτρο άδικο, αντικοινωνικό και με αμφισβητούμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα, – όσο και ως προς τις καταστροφικές του επιπτώσεις, σε περίπτωση εφαρμογής του στον Δήμο μας.

Σας επισημαίνουμε λοιπόν, ότι ο Δήμος Λέσβου, ενσυνείδητο δημιούργημα του νόμου του «Καλλικράτη» και ακρότατη περίπτωση δημιουργίας του, με την τεράστια εδαφική περιοχή, πρώτος σε έκταση πανελλαδικά και 18ος σε πληθυσμό, βρίσκεται σε ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίες, τόσο λόγω της οικονομικής στενότητας, καθώς και δυσβάστακτων κληρονομηθέντων χρεών, όσο και εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό, που αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των 13 καταργημένων πρώην Δήμων της Λέσβου. Αλλά, και επί της ουσίας, καθιερώνει ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, το οποίο επέφερε τον θάνατο της αυτοδιοικητικής δημοκρατίας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Οι διοικητικές- λειτουργικές- οικονομικές δυσλειτουργίες του «Καλλικράτη» έχουν ήδη επιδεινωθεί από την αποχώρηση -λόγω συνταξιοδότησης- σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, οι οποίοι εξαιτίας των γνωστών περιορισμών δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι διοικητικές απαιτήσεις έχουν σημαντικά αυξηθεί από την μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους «Καλλικρατικούς» Δήμους.

Δυστυχέστατα, ο Δήμος μας αποτελεί το «πειραματόζωο του «Καλλικράτη», ο οποίος μας έχει οδηγήσει στο δυσδιοίκητον έως αδιοίκητον και ας προστεθεί και τούτο, μας εξοντώνει καθημερινά και ψυχικά και σωματικά και καταβασανίζει και τους συνδημότες μας. Και πάντα ταύτα, παρά την εισήγηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για την δημιουργία πέντε Δήμων στην Λέσβο, απολύτως αιτιολογημένη, η οποία ουδόλως ελήφθη υπ’ όψιν κατά την θεσμοθέτηση των ως άνω Νόμων.

Επομένως, σας τονίζουμε ότι ο Δήμος Λέσβου δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμιά περαιτέρω μείωση του προσωπικού του.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου