Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», Αναστασία Αντωνέλη, έστειλε στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, με κοινοποίηση στους Βουλευτές Νομού Λέσβου, Παύλο Βογιατζή, Γιάννη Ζερδελή και Νίκο Σηφουνάκη, την επιστολή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου