Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α., Τμήμα Περιουσίας, την παρακάτω επιστολή.

 

                            Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου