Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΟΤΕ Μιχάλη Τσαμάζ, με κοινοποίηση προς τους Βουλευτές Λέσβου, απέστειλε ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος, διαμαρτυρόμενος για το κλείσιμο όλων των υποκαταστημάτων του ΟΤΕ στη Λέσβο πλην του εμπορικού καταστήματος του ΟΤΕ στη Μυτιλήνη. Ο κ. Βουνάτσος στην επιστολή του αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν των επελθουσών προσφάτων αλλαγών στον ΟΤΕ, πληροφορήθηκα , βασίμως, ότι η νέα Διοίκηση του ΟΤΕ, εφαρμόζοντας δικό της «Καλλικράτη», κλείνει  εφεξής όλα τα περιφερειακά υποκαταστήματά του στη Λέσβο, τον μεγαλύτερο Δήμο της Ελληνικής επικράτειας, (1633,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίγραμμα αυτών 400 περίπου χιλιόμετρα), όπου λειτουργούσαν μέχρι 31-12-2010 δεκατρείς (13) Δημαρχίες συμπυκνωθείσες, από 1-1-2011 σε ένα μόνο νέο Δήμο δυνάμει του «Καλλικράτη–Κακοκράτη» με τεράστια διοικητικά- λειτουργικά- οικονομικά προβλήματα και διατηρείται μόνο το τηλεπικοινωνιακό εμπορικό κατάστημα του ΟΤΕ της πόλης Μυτιλήνης.

Ευνόητο είναι ότι οι συνδημότες μας θα καταταλαιπωρούνται αφάνταστα, Κύριε Πρόεδρε, προς βλάβην των γενικότερων οικονομικών, τουριστικών, κοινωνικών συμφερόντων του νησιού μας και η νησιωτικότητα μας θα αποβαίνει δυσμενές προνόμιο, γεγονός το οποίο δεν ελήφθη ποτέ σας υπόψιν, με την ως άνω απόφασή σας.

Διαμαρτύρομαι, λοιπόν, εντονότατα και σας ζητώ να αναθεωρήσετε την απόφασή σας αυτή. Θα κινητοποιήσω δε και τους συμπατριώτες-συνδημότες μας και τους θεσμικούς εκπροσώπους της κοινωνίας μας και θα προβούμε σ’ όποιες ενέργειες κρίνουμε επιβαλλόμενες, οσονούπω».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου