Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του για μη επιβολή προστίμου στον Δήμο Λέσβου, κοινοποιώντας την στον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτα Κακλαμάνη, στον Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στην επιστολή του Δημάρχου αναφέρεται:

«Θέμα: Άρνηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας στο Δήμο Λέσβου από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υποκατάστημα Μυτιλήνης

Κύριε Διοικητή του ΙΚΑ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» οι δεκατρείς (13) πρώην Δήμοι της Λέσβου συνενώθηκαν σε έναν και μόνο, ως μη όφειλε, ενιαίο Δήμο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» , ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εκτατικά στην Ελληνική επικράτεια, με περίμετρο ακτών 400 περίπου χιλιόμετρα και 18ος σε πληθυσμό.

Με την αριθμ. 45 εγκύκλιο (74300/28.12.2010) ρυθμίστηκαν θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης Δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010.

Η εκ βάθρων αυτή Διοικητική Μεταρρύθμιση κληροδότησε στο νεοσύστατο Δήμο μας, μια σειρά σοβαρότατων νομικών, λογιστικών και γενικά διοικητικών λειτουργικών προβλημάτων στη διεκπεραίωση σχεδόν όλων των υποθέσεών του, ως καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων δεκατριών (13) πρώην Δήμων του Νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις σε ό,τι έχει σχέση με τις υποχρεώσεις μας προς πολλούς και διαφόρους τρίτους, αφού αποτελούμε την ακρότατη περίπτωση της εφαρμογής του Νόμου «Καλλικράτης».

Όσον αφορά τις δικές σας κρατήσεις παρουσιάστηκε εκ μέρους μας, μία μικρή καθυστέρηση στην καταβολή τους, υπαιτιότητα όμως του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Μυτιλήνης, αφού η χορήγηση νέου ΑΜΕ στο Δήμο Λέσβου έγινε στις 05.05.2011 με σχετική βεβαίωση την οποία σας επισυνάπτουμε (αριθμ. εγγράφου 1).

Ο Δήμος Λέσβου ήδη είχε υποβάλλει από τον μήνα Μάιο τη σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ Μυτιλήνης για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, όμως μέχρι σήμερα, αυτή δεν έχει δοθεί με την αιτιολογία ότι ο έλεγχος των πρώην 13 Δήμων, εκ των οποίων αυτός συνέκειτο, πραγματοποιείται από δύο υπαλλήλους του ΙΚΑ, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν τον έχουν ολοκληρώσει παρά μόνο σε 2 ή 3 μόνο Δήμους.

Ο Δήμος Λέσβου στις 14.06.2011 απέστειλε έγγραφο στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων, Τμήμα Κοινών Επιχειρήσεων του ΙΚΑ στην Αθήνα αλλά και στο Υποκατάστημα Μυτιλήνης (αριθμ. πρωτ. 45083/14.06.2011) το οποίο και σας επισυνάπτω, (αριθμ. εγγράφου 2), με το οποίο ζητούσαμε να μας απαλλάξετε από τυχόν πρόστιμα που θα μας επιβληθούν λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών του, θεωρώντας ότι η δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση από πλευράς μας, αλλά και από πλευράς σας, αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας, σύμφωνα και με σχετική δική σας εγκύκλιο.

Ως πρώην Δήμος Μυτιλήνης, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις Α.Π.Δ. και τις εισφορές και δεν υπάρχει καμία οφειλή από μέρους μας προς εσάς (ΙΚΑ).

Από την αρχή του έτους δηλαδή, από 01.01.2011 μέχρι και 29.08.2011 ο ενιαίος Δήμος Λέσβου έχει καταβάλλει το σύνολο των εισφορών στο ΙΚΑ καθώς επίσης και τις Α.Π.Δ., οι οποίες ανέρχονται σε 958.608,41 Ευρώ, και αντιστοιχούν στο σύνολο των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν μισθοδοσία υπαλλήλων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.

Σε αντίθεση των όσων σας προανέφερα και χωρίς να δοθεί καμία απολύτως σημασία στους προαναφερόμενους λόγους, το Υποκατάστημα του ΙΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ προέβη σε πράξεις υποβολής προστίμων ύψους 119.703,72 Ευρώ στον Δήμο Λέσβου. Θεωρώ ότι το ΙΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ επέβαλε με πλήρη αυστηρότητα το πρόστιμο αυτό, το οποίο είναι άδικο και δυσβάσταχτο οικονομικά για μας, χωρίς να λάβει υπόψη του όλους αυτούς τους λόγους ανωτέρας βίας και χωρίς να συνυπολογίσει στην απόφασή του ότι έως σήμερα ο Δήμος Λέσβου έχει καταβάλλει στο ακέραιο το σύνολο των εισφορών του ύψους 958.608,41 Ευρώ και ίσως να είναι από τους ελάχιστους Δήμους στην Επικράτεια με τόση συνέπεια πληρωμών. Επίσης, σας αναφέρω ότι η ίδια τακτική συνέπειας ακολουθείται μέχρι τώρα και από τον Μητροπολιτικό πρώην Καποδιστριακό Δήμο Μυτιλήνης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και επειδή λόγοι ανωτέρας βίας (τεχνικοί λόγοι, καθυστέρηση έκδοσης δικαιολογητικών, σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, και εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων, χωρίς υπαιτιότητα της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας κλπ, λόγω «Καλλικράτη») αναγκάζουν τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές προθεσμίες υποβολής της εξόφλησης Α.Π.Δ. για έκτακτο προσωπικό, έχοντας νόμιμο δικαίωμα, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας στις υποβληθείσες σχετικές ενστάσεις μας για μη επιβολή προστίμου για το 2011.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου