Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, δηλώνοντας τη σύμφωνη γνώμη του στη λύση που προτείνει ο Υπουργός για τη στέγαση του Εφετείου στη Μυτιλήνη. Επίσης, συνημμένα του απέστειλε την απόφαση 315 της συνεδρίασης της 15ης Ιουνίου 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται το ψήφισμα για την ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου.

Στο έγγραφό του ο κ. Βουνάτσος αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας στέλνω και γραπτά τα συγχαρητήριά μου για την ανάληψη των δύσκολων καθηκόντων σας στον ευπαθή χώρο της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Στη συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και συμφωνώντας με τη διαφαινόμενη σολομώντεια λύση που προτείνετε σχετικά με τη στέγαση του Εφετείου στη Μυτιλήνη, επιμένω στην επίσημη θέση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ως την πλέον συνάδουσα, από λειτουργικής απόψεως προς τα πράγματα, δηλαδή την προσωρινή εγκατάστασή του στους υπάρχοντες επαρκέστατους χώρους του τέως Υπουργείου Αιγαίου κατ’ έναντι του Πρωτοδικείου, την οποία και σας αποστέλλω συνημμένως διατυπωμένη στο ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2011, το οποίο και εισηγήθηκα εγώ.

Η λύση αυτή είναι και η πλέον αδάπανη και εφικτή, αλλά προσκρούει στην έλλειψη κατανοήσεως από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του ό,τι απέμεινε πλέον από το τέως Υπουργείο Αιγαίου, μολονότι ο όλος αυτός χώρος στον οποίο εκτείνεται, τριών περίπου στρεμμάτων, είναι επίδικος, διεκδικούμενος από τον τέως Δήμο Μυτιλήνης, νυν Δήμο Λέσβου, με σχετική διεκδικητική αγωγή μας,  η οποία εκδικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης προ μηνός και πλέον και αναμένεται η έκδοση απόφασης εις πρώτον βαθμόν, και ταύτα πάντα για την πλήρη ενημέρωσή σας, όπως προφορικά σας εξήγησα λεπτομερέστερα».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου