Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και στον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, για πρόσθετη χρηματοδότηση του Δήμου Μυτιλήνης, ώστε να εξοφληθεί δαπάνη του πρώην Δήμου Λέσβου.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε οφειλές προς τους δικαιούχους εργαζόμενους για μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος για τα έτη 2012-2016.

Το οφειλόμενο ποσό για το Δήμο Μυτιλήνης ανέρχεται στα 176.173,15 Ευρώ και για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου στα 98.877,96 Ευρώ. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές σε εργαζόμενους που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν αποβιώσει.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν σε έκτακτη ανάλογη επιχορήγηση των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση των εν λόγω οφειλών συνολικού ύψους 275.051,11 Ευρώ.