Ο Δήμαρχος Λέσβου έστειλε την παρακάτω επιστολή αναφορικά με την απένταξη του έργου “Αποχέτευση Ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών της Νότιας πόλης Μυτιλήνης”

Ολόκληρη η επιστολή εδώ