Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β., Δημήτρη Παπαγιαννίδη, την παρακάτω επιστολή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου