Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη και στη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, κα Αικατερίνη Στρατάκη, την παρακάτω επιστολή, με την οποία ζητά το μέτρο της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, να μην ισχύσει για τα νηπιαγωγεία της πόλης της Μυτιλήνης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2251350575
ΦΑΞ: 2251040184
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Μυτιλήνη 8 Μαΐου 2018
Αριθμ. Πρωτ: 20707
ΠΡΟΣ: 1) Πρόεδρο ΚΕΔΕ
              κ. Γεώργιο Πατούλη
          2) Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου,
              κα Αικατερίνη Στρατάκη

Κύριε  Πρόεδρε, Κυρία Διευθύντρια,

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 3γ του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α ) που αφορά στη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, σας αναφέρω τα εξής:

Α. Με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων στα νηπιαγωγεία με τη συμπλήρωση του 4ου έτους από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά Δήμους, δημιουργώντας διαφοροποιήσεις στο σύνολο των νηπιαγωγείων της χώρας από τη μη εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φοίτησης  τουλάχιστον σε βάθος τριετίας .

Β. Σχετικά με τις κτιριακές υποδομές αρμοδιότητας του φορέα μας επισημαίνω ότι  με την εφαρμογή της νομοθεσίας θα δημιουργηθούν επιπλέον ανάγκες στα νηπιαγωγεία και ιδιαίτερα στις κατά μεγάλο μέρος ακατάλληλες υποδομές της πόλης της Μυτιλήνης, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού. Αντίστοιχη πρόβλεψη από τα συναρμόδια Υπουργεία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει για δημιουργία νέων σχολικών υποδομών, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμούς για τη σχολική περίοδο 2018-2019 σε συνδυασμό με την εφαρμογή του μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

Ως εκ τούτου θεωρώ πως το μέτρο δεν πρέπει να ισχύσει για τα νηπιαγωγεία της πόλης της Μυτιλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ