Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας προβαίνει σε αλλαγές στην εγκύκλιο για τα σχέδια βελτίωσης, αλλαγές που ικανοποιούν σχεδόν στο σύνολό τους τα αιτήματα που είχαν τεθεί με την από 2/2/2011 επιστολή του Δήμου Λέσβου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην οποία αναφερόταν τα εξής:

«Η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης προκάλεσε μούδιασμα στον Αγροτικό Κόσμο του ακριτικού Δήμου μας. Η κατανομή ποσών στις γεωγραφικές ενότητες δημιουργεί άνισες συνθήκες ανταγωνισμού των Νησιωτικών εκμεταλλεύσεων με τις εκμεταλλεύσεις της Κρήτης, πολύ περισσότερο με τον ανεπαρκή για τις ανάγκες προϋπολογισμό των 35 εκατ. Ευρώ που διατίθενται για τη συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα (Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη).

Η Κρήτη διαθέτει μεγάλες μονάδες με καθετοποίηση και εταιρείες που θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο ποσό των 25.000.000 ευρώ που διατίθενται για τους λοιπούς αγρότες.

Όσο για τους νέους Αγρότες αναρωτιόμαστε πόσοι θα έχουν την τύχη να εγκριθεί το Σχέδιο Βελτίωσής τους, όταν το πλαφόν των 10 εκατ. Ευρώ επαρκεί για την έγκριση μόνο 60-100 προτάσεων, ενώ οι Νέοι Γεωργοί στη συγκεκριμένη ενότητα είναι πάνω από 1.100.

Αρνητικό είναι και το σύστημα της Βαθμολογίας με 52 κριτήρια. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 κριτήρια που δεν αφορούν τον αγροτικό κόσμο των νησιών του Αιγαίου π.χ. προστασία λιμνών, τρομώδη νόσο, ενεργειακά φυτά, παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού, συμμετοχή σε άλλα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, κλπ. Με τέτοια κριτήρια δύσκολα οι αγρότες των Νησιών θα συμπληρώσουν το όριο των 40 βαθμών βάσης που αναφέρει η προκήρυξη.

Μια άλλη παρατήρησή μας, αφορά τον φορέα αξιολόγησης της πρότασης. Μέχρι τώρα τα σχέδια βελτίωσης τα διαχειρίζονταν γεωπόνοι των τέως Νομαρχιών και κρατικών Περιφερειών με εμπειρία στα συγκεκριμένα Κοινοτικά προγράμματα. Σήμερα όμως, με βάση την προκήρυξη η αίτηση και οι φάκελοι θα στέλνονται απευθείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακάμπτοντας τις πρώην Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών και τις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης σας -φοβόμαστε- όπως έχει δείξει η εμπειρία από το Γ΄ Κ.Π.Σ., θα είναι η μεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προτάσεων και επακόλουθα στην έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης και στην απορροφητικότητα του προγράμματος.

Ως Νησιώτης ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα νησιά του Αιγαίου. Σας καλούμε να μελετήσετε τις παρατηρήσεις μας και να προχωρήσετε σε διορθωτικές αλλαγές διαχωρίζοντας τον προϋπολογισμό των νησιών από αυτόν της Κρήτης με αύξηση των διατιθεμένων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες των Νησιών να συμβάλουν μέσα από τα Σχέδια Βελτίωσης στην ανάπτυξη.

Με το αίτημά μας αυτό συμπαρατασσόμαστε με τις απόψεις που εξέφρασε τόσο το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ όσο και η ¨Ενωση Συνεταιρισμών Λέσβου και είμαστε βέβαιοι ότι και οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα θα συνηγορήσουν στο δίκαιο αίτημα των αγροτών των νησιών.».