Από το Γενικό Έφορο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Ισίδωρο Κανέτη λάβαμε ευχαριστήρια επιστολή, σχετικά με την παραχώρηση στο 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων, ξύλινου κτίσματος για τη στέγασή τους, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι αποφασισμένος να ενισχύσει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής γύρω από το αλσύλλιο «Τσαμάκια», σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και για το σκοπό αυτό, έγινε η παραχώρηση του ξύλινου κτίσματος, ως μια πρώτη συμβολική κίνηση στους προσκόπους.
Σας επισυνάπτουμε τη σχετική επιστολή του Γενικού Εφόρου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.