Από τον Οργανισμό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,  δικαιούχο του Προγράμματος Διανομής Τροφίμων σε Απόρους από αδιάθετα της Ε.Ε, εστάλη έγγραφο ενημέρωσης προς όλους τους Γεωγραφικούς Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους κατά τόπους Προϊσταμένους, προκειμένου και εφέτος ο Οργανισμός με την συνεργασία όλων να καταφέρει να επιτελέσει με την ίδια επιτυχία, όπως και πέρσι το συγκεκριμένο έργο.

Θέμα : Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.

Σας κάνουμε γνωστό ότι σε εφαρμογή της ΚΥΑ 279/23460 /22.02.2013(ΦΕΚ 414/22.2.2013 τεύχος Β’)των υπουργών Οικονομικών –Εσωτερικών –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε συνδυασμό με το ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.& Α. του Δήμου Λέσβου» είναι επιλέξιμος φορέας υλοποίησης ,αρχίζει από την Τετάρτη 1-5-2013 έως και την Παρασκευή 31-5-2013 η υποβολή αιτήσεων των τελικών δικαιούχων του προγράμματος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας σας από τους τελικούς δικαιούχους και θα παραλαμβάνονται από τους οριζόμενους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 279/23460 /22.02.2013(ΦΕΚ 414/22.2.2013 τεύχος Β’) και είναι:

  • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση  (Υπόδειγμα 1 της ΚΥΑ) με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
  • Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας ή άδεια παραμονής σε ισχύ (μόνο για τους αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)

Σε ότι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για να είναι κάποιος δικαιούχος , επίσης αναφέρονται στην ΚΥΑ 279/23460 /22.02.2013(ΦΕΚ 414/22.2.2013 τεύχος Β’) και είναι:

  • Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
  • Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I.Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II.Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III.Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV.Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V.Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

Παρακαλούμε να δώσετε την δέουσα δημοσιότητα μέσω ανακοινώσεων και αναρτήσεων σε όλα τα Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα της Δημοτικής σας Ενότητας και να φροντίσετε για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας διότι έχουμε να κάνουμε με συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη ,την δύσκολη αυτή στιγμή όπως την βιώνουμε όλοι μας .Για κάθε πληροφορία σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών παρακαλούμε να ανατρέξετε στην σχετική ΚΥΑ ή να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.» κ. Κατσιγίνη Μικέ στο τηλ. 2251350573.

Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δημοτικής σας Ενότητας έχει επίσης αποσταλεί μία σειρά βοηθητικών εγγράφων με διευκρινίσεις καθώς επίσης η ΚΥΑ, το υπόδειγμα της αίτησης καθώς και του τελικού συγκεντρωτικού πίνακα των αιτούντων ,για κάθε χρήση.

Τέλος παρακαλούμε με ευθύνη των τοπικών Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων να οριστεί υπεύθυνος υπάλληλος ανα Δημοτική Ενότητα και να μας κοινοποιήσετε εγγράφως το τηλέφωνο επικοινωνίας  και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του μέχρι την Παρασκευή 2-5-2013 του για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .

Όντας βέβαιοι για την άψογη συνεργασίας μας, είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Ν.Π. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ»

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου