Η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κα Αναστασία Αντωνέλλη, έστειλε στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου Κωσταντίνο, την παρακάτω επιστολή, με θέμα την αναγνώριση του χρόνου διδασκαλίας των διδασκόντων στα Κοινωνικά Φροντιστήρια των Δήμων, εθελοντών καθηγητών, ως χρόνου προϋπηρεσίας τους.