Σας αποστέλλουμε συνημμένες επιστολές του Δημάρχου Μυτιλήνης προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιώργο Βουλγαράκη, σχετικές με το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Υπουργείο και το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μυτιλήνης «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί».
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.