Ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λέσβου και ειδικότερα από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, με την εποπτεία του Προέδρου, Δημήτρη Αλεξίου, οι επισκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων, στηρίζοντας έτσι  την εκπαιδευτική διαδικασία και την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον .

Το έργο αυτό, περιελάμβανε την αποκατάσταση τμήματος του πέτρινου τοίχου περίφραξης του Σχολείου, καθώς και επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο, όπου είχαν παρουσιαστεί διάφορες ζημιές.

Έτσι ικανοποιήθηκε ένα πολύχρονο αίτημα των κατοίκων και της σχολικής κοινότητας της περιοχής, αφού το Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων αναβαθμίστηκε αισθητικά και λειτουργικά. Επισημαίνεται ότι, ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει αδιάκοπα τις παρεμβάσεις του σε όλο το νησί, στην κατεύθυνση της διασφάλισης των καλύτερων συνθηκών λειτουργίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.