Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου, εκτελεί συντονισμένες επισκευαστικές εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης της πόλης της Μυτιλήνης, προκειμένου να εντοπιστούν υπάρχουσες διαρροές και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του δικτύου, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων πόσιμου νερού.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την κατανόηση οδηγών, πεζών και καταστηματαρχών, μέχρι την αποκατάσταση των διαρροών και την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου, με προφανή οφέλη για την πόλη και τους δημότες.