Την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης», υπέγραψε ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 48.533,03 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί σε φωτεινούς σηματοδότες της πόλης της Μυτιλήνης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου