Ολοκληρώθηκαν από το Τμήμα Αυτεπιστασίας του Δήμου Λέσβου, με την επιμέλεια του Εντεταλμένου Συμβούλου, Γιάννη Αμπουλού, οι εργασίες επισκευής της κεραμοσκεπής του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού, που παρουσίαζε σοβαρότατη ζημιά.

Συγκεκριμένα, στο κτίριο αυτό πραγματοποιήθηκε καθαίρεση της παλιάς και κατεστραμμένης σκεπής. Στη συνέχεια έγινε τμηματική αλλαγή πετσωμάτων και τοποθέτηση ειδικής μονωτικής μεμβράνη (ασφαλτόπανο) και νέων κεραμιδιών.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επισκευαστικές εργασίες στις τουαλέτες και στην αποθήκη του σχολείου.