Συνεχίζοντας τις συστηματικές παρεμβάσεις του στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ο Δήμος Λέσβου και συγκεκριμένα από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου, Γιάννη Αμπουλού, πραγματοποιείται το έργο επισκευής και κατασκευής προστατευτικών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε δημοτικούς δρόμους στις Δημοτικές Κοινότητες Παμφίλων, Λουτροπόλεως Θερμής και στην Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής.

Με την παρέμβαση αυτή, η Δημοτική Αρχή ανταποκρίθηκε σε σχετικά αιτήματα των κατοίκων των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων, υλοποιώντας ένα έργο υποδομής που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων και πεζών από τα σημεία όπου κατασκευάζονται τα τοιχία.