Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών από το Δήμο Λέσβου γίνεται γνωστό ότι την Δευτέρα 21 Μαΐου 2012, το συνεργείο αυτεπιστασίας του Δήμου πρόκειται να παρέμβει στο πλακόστρωτο, από τη συμβολή της Ερμού με Μεθοδίου μέχρι και τη συμβολή της με την Πιττακού, από ώρα 07:30 έως 13:00 και ως εκ τούτου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Εξυπακούεται, ότι τα καταστήματα θα λειτουργούν κανονικά.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου