O Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, με την Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Κτηριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, Άννυ Οικονομίδου, τους Μηχανικούς του Δήμου Λέσβου που επιβλέπουν το έργο, Μαρία Σαρόγλου και Ερμόλαο Σέντα, την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, Άννα Χατζηκωσταντή, και την Διευθύντριας του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης, Αφροδίτη Κοντούλη, επιθεώρησε το εκτελούμενο από το Δήμο Λέσβου έργο της Επισκευής Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 11.913,98 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου (πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.) και ενημερώθηκε από εκπρόσωπο του αναδόχου – εργολάβου, για την πρόοδο των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Ειδικό σχολείο Μυτιλήνης στεγάζεται στο συγκρότημα κτιρίων της Ακαδημίας Μυτιλήνης που αναγέρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Καταλαμβάνει ένα τμήμα του ισογείου συγκροτήματος και στεγάζει τάξεις του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Η επισκευή του επικεντρώνεται κυρίως στην αποκατάσταση σημειακών  και επικίνδυνων για τη λειτουργία του σχολείου φθορών.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει: τοποθέτηση δυο καινούργιων ηλεκτρικών πινάκων, λινόλεουμ στο δάπεδο, μεταλλικής πόρτας, τριών μεταλλικών ραμπών εισόδου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μαρμάρων περιζώματος κλπ.

Αναλυτικά οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι παρακάτω:

Α) Τοποθετείται ένας νέος ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 36 αναχωρήσεων με γενική ασφάλεια 3Χ40Α και ένας νέος γενικός ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα «ντεκαπέ» και μορφοσίδερο ,65Χ85cm.

Β) Γίνονται 8 αποξηλώσεις συγκεκριμένων φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση στη θέση τους  8 νέων φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, χωρητικότητας 4 λυχνιών το καθένα, των 18W

Γ) Επιδιορθώνονται τα βαθουλώματα του μωσαϊκού πατώματος με τσιμέντο και γίνεται επίστρωση δαπέδου ειδικής χρήσης (λινόλεουμ) στις προαναφερόμενες αίθουσες

Δ) Τοποθετείται μεταλλική δίφυλλη εξώθυρας με μπάρα στη θέση της απούσας διαστάσεων 1,50Χ2,20μ.

Ε ) Κατασκευάζονται και τοποθετούνται 3 μεταλλικές ράμπες από γαλβανισμένη λαμαρίνα μπακλαβαδωτού τύπου.

Στ) Γίνεται αποξήλωση των παλιών σπασμένων περιζωμάτων στον ημιυπαίθριο διάδρομο και τοποθέτηση νέων μαρμάρινων περιζωμάτων, κατηγορίας μαρμάρου σκληρό ως εξαιρετικά σκληρό και  πάχους 2cm.

Με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών διευκολύνεται η πρόσβαση των μαθητών του ειδικού αυτού σχολείου στις σχολικές αίθουσες, καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία για να κάνουν μάθημα σε ασφαλές κτίριο, κατεξοχήν από ηλεκτρολογικής απόψεως αποφευγομένων των εντεύθεν κινδύνων λόγω της παλαιότητας των προϋφισταμένων εγκαταστάσεων και των εντεύθεν συχνών βλαβών, που αρμόζει στην εποχή μας και στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. Γι, αυτό και με εντολή του Δημάρχου, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε αμέσως και εργάζεται εντατικά, ώστε το έργο να είναι έτοιμο εγκαίρως πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου για να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά.

Ακολούθως ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, με την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής, Άννα Σαχτούρη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Κτηριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, Άννυ Οικονομίδου, την Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Λέσβου, Δέσποινα Μακρή, εκπρόσωπο της εργοληπτικής εταιρείας και τον Προϊστάμενο της Δ.Ε.Η. Καλλονής, μετέβη στη συγκεκριμένη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Δαφίων τ. Δήμου Καλλονής, όπου επιθεώρησε το υπό ολοκλήρωση εκτελούμενο από το Δήμο Λέσβου έργο του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Δικτύου Μεταφοράς από τη Δεξαμενή Δ του τέως Δήμου Καλλονής προς τους Οικισμούς του Δήμου» συνολικoύ προϋπολογισμού 2.747.000,00 Ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013».

Ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική επιχείρηση  ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. και η  επίβλεψη έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών του λεκανοπεδίου της Καλλονής από τις γεωτρήσεις/ υδροδότες μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή Δ και εν συνεχεία του δικτύου μεταφοράς από τη δεξαμενή Δ, προς τους οικισμούς Καλλονής, Αρίσβης, Κεραμίου – Σκάλας Καλλονής και  Δαφίων.

Επίσης, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου έγινε η σύνδεση ενός αντλιοστασίου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε νέα παροχή χαμηλής τάσης, ισχύος 85 KVA (No 5), με επέκταση δικτύου μέσης τάσης με 12 ιστούς, καθώς και τοποθέτηση Υποσταθμού.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής, που αναβαθμίζει την ποιότητα και την επάρκεια νερού, ενώ αντιμετωπίζει και τα απ’ αμνημονεύτων προβλήματα ύδρευσης που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, στόχο μας είναι, έστω και εν μέσω λειψυδρίας να ανταποκριθούμε πληρέστερα στις ανάγκες των καταναλωτών, δηλαδή να δώσουμε περισσότερο και καλύτερο νερό στην Καλλονή και στους οικισμούς της», δήλωσε σχετικά, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος.

Τέλος, με τους παραπάνω, ο Δήμαρχος επιθεώρησε και την εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Καλλονής, προϋπολογισμού 69.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου, που εκτελεί ο Δήμος με ανάδοχο – εργολάβο τον Ευστράτιο Ζούρο.

Η υλοποίηση της  σημαντικής αυτής παρέμβασης στοχεύει στην αύξηση της ασφάλειας των μετακινήσεων και στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων, σημειακά αλλά και ευρύτερα, που οφείλονται κυρίως στην παράνομη στάθμευση, στον κεντρικό οικιστικό πυρήνα της Καλλονής.

Αναλυτικότερα οι εργασίες αφορούν:
•    Στην συμπλήρωση κατακόρυφης σήμανσης
•    Στην μονοδρόμηση οδικών τμημάτων
•    Στην κατασκευή κεντρικής νησίδας
•    Στη διαμόρφωση εσοχών για τη δημιουργία χώρου στάσης ΚΤΕΛ
•    Στην εφαρμογή διαγραμμίσεων κατά μήκος σημαντικών οδικών τμημάτων και ειδικών διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών
•    Στη σήμανση θέσεων στάθμευσης
•    Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και ειδικών πλαστικών κώνων στα πεζοδρόμια για αποθάρρυνση της παράνομης στάθμευσης

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του αυτής, ο κ. Βουνάτσος επανέλαβε ότι: «Με την υλοποίηση του έργου της Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Καλλονής, επέρχονται ζωτικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος που επικρατεί επί δεκαετίες ολόκληρες στην κωμόπολη Καλλονής και την απαλλαγή των κατοίκων της, από το σημερινό κυκλοφοριακό κομφούζιο. Επιτέλους, επιλύεται ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, το οποίο ήταν αιτία και αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, πέραν των άλλων οδυνηρών επιπτώσεων. Για την λειτουργία όμως της «Κυκλοφοριακής αυτής οργάνωσης της Καλλονής», το εκεί Αστυνομικό Τμήμα, οι οδηγοί, οι καταστηματάρχες και όλοι οι κάτοικοι, οφείλουν να προστατέψουν οι ίδιοι τις καθιερωμένες νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, πράξαμε το καθήκον μας, επιλύοντας ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο, επί δεκαετίες, δεν τολμούσε να ακουμπήσει κανείς».

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου