Για την ενημέρωση  σας, σας γνωστοποιούμε το από 25/6/2014 έγγραφο και αριθμ. πρωτ. 48896 έγγραφο, το οποίο απέστειλε κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Βατός, προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Aναλυτικά το έγγραφο εδώ
Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου