Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου εμβαδού 2 στρεμμάτων με ελαιόδεντρα και με αποθήκη στην θέση «Αγ. Μπαχτσεσή» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 585/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 13-17 στην Μυτιλήνη (β΄ όροφος Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας) την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, και από ώρα 10:30 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Γέρας (τηλ. 22513-52400) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :