Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης.

Ο υπό μίσθωση χώρος είναι το κυλικείο, εμβαδού 16,37 τ.μ. που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, επί της οδού Πεσματζόγλου 1 στη Μυτιλήνη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 – 11:30 π.μ., στα γραφεία του ΝΠΔΔ που βρίσκονται στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης στην οδό Πεσματζόγλου 1 .

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 350,00€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά και αντίγραφα της προκήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου (Πεσματζόγλου 1 – Μυτιλήνη τηλ. 22510 -24244) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :