Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καταστήματος/ περιπτέρου στη Σκάλα Μιστεγνών), που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

         Περιγραφή ακινήτου (με βάση την αριθμ. 737/22-7-98 Άδεια οικοδομής): Ισόγειο κτίσμα από οπτοπλινθοδομή, κεραμοσκεπές, χωρίς τουαλέτα, εμβαδού 8,75 τμ, στη Σκάλα Μιστεγνών, κατάλληλο ως χώρος πώλησης ειδών άμεσης κατανάλωσης (ειδών περιπτέρου) προς διευκόλυνση των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο (όπως αναφέρεται στην Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει την Άδεια Οικοδομής) .

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί: την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 , από ώρα 12:00 έως 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος.

Αναλυτικα
Η Περίληψη Διακύρηξης εδώ
Η Διακύρηξη εδώ