Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 605/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣ » , την 05-12-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 13-17 , 2ος όροφος).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ