Επαναδημοπράτηση έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Πέτρας»

Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 565/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος,  την 2-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.