Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Επαναδημοπράτηση έργου «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης – Ανακατασκευή πλατείας στην Άργενο»
Ημερομηνία: 06.12.2013 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. 605/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης – Ανακατασκευή πλατείας στην Άργενο», σήμερα 6-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ