Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος σήμερα το πρωί, 25 Φεβρουαρίου 2011, δέχθηκε στο Παλαιό Δημαρχείο τον κ. Φώτιο Κουβέλη, Βουλευτή και Πρόεδρο του Κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς, μετά της συνοδείας του, σε εγκάρδια επίσκεψη και τον ενημέρωσε για τα προβλήματα του Δήμου Λέσβου, διοικητικά, οργανωτικά, οικονομικά και αναπτυξιακά, τα οποία κυριώτατα έχει δημιουργήσει ο Νόμος του «Καλλικράτη». Ο κ. Βουνάτσος ζήτησε τη συμπαράστασή του για την επίλυσή τους προσωπικά του ιδίου και του κόμματός του.Ο κ. Κουβέλης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και του υποσχέθηκε πλήρη συμπαράσταση. Ο Δήμαρχος Λέσβου, ευχαριστώντας με τη σειρά του τον Πρόεδρο και τη συνοδεία του για την τιμή της επισκέψεώς του, τη συναντίληψή του και την κοινοβουλευτική βοήθεια του, πρόσφερε στον κ. Κουβέλη, ως συμβολικά δώρα, βιβλία Λεσβιακού ενδιαφέροντος τονίζοντας ότι είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος που επισκέπτεται τον Δήμο Λέσβου.