Ύστερα από κοπιώδεις και εργώδεις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά από το Δήμαρχο, τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας όλο το παρελθόν διάστημα, κατορθώθηκε επιτέλους να σωθεί του έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας και των γύρω περιοχών.

Ήδη έχει στηθεί από τον ανάδοχο του έργου εργοτάξιο και εκτελούνται χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες των πάσης φύσεως κτισμάτων στο οικόπεδο – χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού, ο οποίος θα λύσει για πάντα το τεράστιο αυτό κληρονομημένο απ’ το απώτερο παρελθόν, πρόβλημα στην κατεξοχήν τουριστική αυτή περιοχή.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, πραγματοποίησε επίσκεψη – αυτοψία για να διαπιστώσει την ακριβή πορεία εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, οι οποίες διεξάγονται με εντατικό ρυθμό, ώστε να τηρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την αποπεράτωση και λειτουργία του, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας, κ. Θεολόγο Κλεάνθη, τον Τοπικό Σύμβουλο κ. Παρασκευά Κελαϊδίτη  και τον Προϊστάμενο της εκεί Δημοτικής Υπηρεσίας, κ. Αντώνη Τρίχο.

Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε επίσης τον παραλιακό δρόμο στο ύψος της κεντρικής πλατείας και συγκεκριμένα το κρηπίδωμα – τείχος αντιστήριξης του δημοτικού δρόμου, το οποίο έχει υποσκαφθεί από τις τρικυμίες και παρουσιάζει εμφανή κίνδυνο κατάπτωσης, λόγω του μεγάλου βάρους που δέχεται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ο κ. Βουνάτσος έδωσε άμεσες οδηγίες στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, κ. Γιάννη Βατό, να επισκεφθεί τους ως άνω χώρους και για την τελευταία περίπτωση του κρηπιδώματος, να συνεννοηθεί άμεσα με τον πρώην Πρύτανη και νυν Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, κ. Κώστα Μουτζούρη, ώστε να συνταχθούν οι σχετικές μελέτες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου και να αναζητηθεί η σχετική χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση, διότι τα οικονομικά του Δήμου, είναι γνωστό σε όλους ότι βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.

Τέλος, ο Δήμαρχος έδωσε εντολή να κατεδαφισθεί η ξύλινη εξέδρα που βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία της Πέτρας, που κατασκευάσθηκε στο απώτερο παρελθόν χωρίς καμία νόμιμη άδεια, επί του αιγιαλού και της παραλίας και η οποία έχει σαπίσει, είναι έτοιμη να καταπέσει και εγκυμονεί προφανείς κινδύνους, πέραν της αισθητικής ρύπανσης και ακαλαισθησίας στο κεντρικότατο αυτό σημείο τουριστικής προβολής της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου