Εξασφαλίστηκε από τον Δήμο Λέσβου, η παράταση λειτουργίας και η χρηματοδότηση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2018, κατά πλειοψηφία αποφάσισε (Απόφαση Δ.Σ. με Αρ. 849/2018), την αποδοχή της τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», με βάση το αρ.πρωτ. 2724/27-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η τροποποίηση της ανωτέρω Πράξης εγκρίθηκε και αφορά στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο παρατείνει τη λειτουργία της Δομής για δύο επιπλέον έτη, έως και 30/11/ 2020 και ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό που πλέον ανέρχεται στις 879.722,88 €.

Επίσης, εγκρίθηκε η ανανέωση των συμβάσεων των εννέα (9) υπαλλήλων (2 Ψυχολόγων, Κοινωνικής Λειτουργού, Διοικητικού Στελέχους, 4 Φυλάκων, Βοηθητικού Προσωπικού) που απασχολούνται στον Ξενώνα, για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων τους.

Ο Δήμος Λέσβου, εξασφαλίζοντας τους πόρους για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα, υποστηρίζει επί της ουσίας τις γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας και τα παιδιά τους, καθώς επίσης και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (πχ άνεργες, άπορες, μονογονείς, ΑΜΕΑ κ.τ.λ).

«Είναι μια δομή μας η οποία σε αυτά τα τέσσερα χρόνια που την δημιουργήσαμε και την λειτουργήσαμε, αποδείχθηκε στην κυριολεξία σωτήρια, μιας και σε αυτήν φιλοξενήθηκαν πάνω από εκατό γυναίκες και παιδιά, θύματα βίας ή φτώχιας. Έτσι η διεκδίκηση της χρηματοδότησης της και η συνέχιση της λειτουργίας της ήταν και είναι για εμάς καθήκον καίριας σημασίας. Είμαστε ικανοποιημένοι που τα καταφέραμε, ευχόμενοι τα χρόνια που έρχονται να είναι λιγότερο αναγκαία.», δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λέσβου, Αναστασία Αντωνέλλη