Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των χειμάρρων στα εντός των οικισμών τμήματα τους.

Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο καθαρισμός και η αποψίλωση του αλσυλλίου του Προφήτη Ηλία Πλωμαρίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ