Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» κ. Αναστασία Αντωνέλλη ανακοινώνει ότι:

Ολοκληρώθηκαν από τον Οργανισμό μας οι εργασίες ενταλματοποίησης των  ληξιπρόθεσμων χρεών με βάση την αριθμ. 50622/16-12/2013 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντός του προβλεπόμενου εκ του Νόμου χρονικού ορίου και απεστάλησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αν και τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά, δεδομένου ότι η έγκριση κοινοποιήθηκε 2/1/2014 και η καταλυτική ημερομηνία ήταν 28/2/2014, οι εργαζόμενοι στο Ν.Π.Δ.Δ δουλεύοντας εντατικά, κατάφεραν να ελέγξουν μια πληθώρα τιμολογίων και όσα πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις στάλθηκαν την 26/2/2014. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την ευσυνειδησία και την άνευ αμοιβής απασχόλησής τους. Πιο συγκεκριμένα, αποστείλαμε το 2011 αίτημα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων για ποσόν 405.000 ευρώ, του οποίου είχαμε την έγκριση. Τέλος του 2012 μετά από πληρωμές μας, το εν λόγω ποσόν ανερχόταν σε 287.000 ευρώ. Τέλος Φεβρουαρίου του 2013 ενταλματοποιήθηκαν, τιμολόγια ύψους 95.869,19 ευρώ, τα οποία διέθεταν τα νόμιμα παραστατικά, προκειμένου να πληρωθούν από τα ληξιπρόθεσμα.

Πιστεύω ότι σήμερα που οι επαγγελματίες συνδημότες μας καθημερινά φτωχοποιούνται, είναι μια επιπλέον ανάσα το να πληρώνονται κληρονομημένα χρέη των περασμένων ετών, μέσα από την διαδικασία των ληξιπρόθεσμων.

Και λέω επιπλέον ανάσα, γιατί ως γνωστόν ο Οργανισμός μας πέρα από το ότι είναι συνεπής στις τρέχουσες πληρωμές του, αν και με περικομμένες τις επιχορηγήσεις μας, καταφέραμε με περιορισμό της σπατάλης, συνετή διαχείριση και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας να αποπληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος κατά το προηγούμενο διάστημα, και όλο το ποσόν πλέον μετά την επιχορήγηση των ληξιπρόθεσμών μας, του νομίμου χρέους που παραλάβαμε, σε ό,τι αυτό εξαρτιόταν από εμάς.

Υπενθυμίζω ότι το συνολικό χρέος που αποπληρώσαμε είναι περίπου 850.000€. Kαι φυσικά δεν δημιουργήσαμε κανένα χρέος.

Σήμερα που η Κυβέρνηση ήδη έχει εξαγγείλει την αξιολόγηση των ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων, η οικονομική εξυγίανση του Οργανισμού μας εκτιμούμε ότι θα είναι το σωσίβιο σωτηρίας, ως προς την πιθανότητα κατάργησής του. Δεν κλίνεις εύκολα έναν υγιή Οργανισμό, δεν έχεις καμιά δικαιολογία για να πετάξεις στο δρόμο τους 175 εργαζόμενους του και φυσικά είναι δύσκολο να εφεύρεις μια πρόφαση για να οδηγήσεις σε κλείσιμο 17 Παιδικούς Σταθμούς, 3 Κ.Α.Π.Η και 13 δομές του Βοήθεια στο Σπίτι, αφήνοντας στο έλεος του Θεού 11.000 περίπου ωφελουμένους!

Θεωρούμε ότι πράξαμε στο ακέραιο το καθήκον μας για την προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος, προστατεύοντάς το εμπράκτως, τόσο με την αποπληρωμή των κληρονομουμένων χρεών, όσο και με το να μην δημιουργήσουμε εμείς χρέος. Γιατί κακά τα ψέματα, η οικονομική εξυγίανση   των Οργανισμών, με το περιορισμό της σπατάλης, έπρεπε να είχε συμβεί πριν πολλά- πολλά χρόνια, αν πράγματι θέλαμε να έχουμε Οργανισμούς κοινής ωφέλειας για να μην κλαίμε κροκοδείλια τώρα με τα όσα αποτρόπαια μας επιβάλλουν οι κάθε λογής τρόικες.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου