Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,
ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019, ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. με την αριθμ. 5180/14-6-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλλει την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους ηλεκτρονικά από 14/6/2018 έως 3/7/2018 στην διεύθυνση: www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3η/7/2018 και ώρα 24:00).
2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης (υπογεγραμμένη από την αιτούσα) σ το χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή με courier (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας courier)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα υποβάλλονται, από τους ενδιαφερόμενους γονείς, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019»
ΕΕΤΑΑ. Α.Ε., ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 22/7/2018 ενώ οι ενστάσεις θα πραγματοποιηθούν από 23/7/2018 μέχρι και 25/7/2018.
Η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 29/7/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf

“Ο Οργανισμός μας έχει διαθέσει- σε σύγκριση με άλλες χρονιές-, για την σχολική χρονιά 2018-2019, περισσότερες θέσεις (230) των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας στο Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου και να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι γονείς, αλλά και να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των Παιδικών μας με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτούς από το Πρόγραμμα. Τονίζουμε λοιπόν ξανά και προσκαλούμε όλους τους γονείς που διαθέτουν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν και να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο εν λόγω Πρόγραμμα, αφού από την συμμετοχή τους εξαρτάται άμεσα η καλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας. Ας μην ξεχνάμε ότι σε άλλους Δήμους ακόμα και πριν ένα μήνα έκλεισαν Παιδικοί Σταθμοί. Ζητάμε την βοήθεια και την συνέργεια όλων προκειμένου να μπορούμε και αυτή τη χρονιά να κάνουμε πράξη την πολιτική μας βούληση, να μην κλείσει κανένας Παιδικός Σταθμός στο Δήμος μας ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη του τόπου μας. Άλλωστε δεν αμφιβάλλει κανένας πια ότι εάν κλείσουν και αυτές οι τελευταίες δομές πρόνοιας στα χωριά μας, τα χωριά μας θα είναι πλέον και με την “βούλα” άτυπα γηροκομεία. Ας μην συνεργήσουμε να συμβεί, είναι ευθύνη όλων μας.”
Αναστασία Αντωνέλλη
Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.Δ