Δεδομένου της πρόσφατης κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας με το άρθρο 81 του Ν. 4172/23-07-2013, ο Δήμος προχωρά στην σύσταση Επιτροπών ανά Δημοτική Ενότητα προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τον Νόμο Έλεγχοι Αυθαίρετης Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου αρμοδιότητα που ασκείται παράλληλα από την Ελληνική Αστυνομία.

 

Διαχειριστές Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Περιπτερούχοι, Έμποροι, κ.λ.π. που επιθυμούν να κάνουν Χρήση Κοινόχρηστου Χώρου για το έτος 2014, παρακαλούνται  όπως προσέλθουν στα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Λέσβου (Δ.Ε. Μυτιλήνης -Τμήμα Εσόδων) το αργότερο μέχρι την 31-03-2014 και σίγουρα πριν από την χρήση, προκειμένου να κάνουν αίτηση για την παραχώρηση του χώρου και να καταβάλουν τα αναλογούντα Τέλη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, βάσει των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου.
Ο ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ