Ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των καθαριστών/τριων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης, θα πραγματοποιηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 13 Αυγούστου .

Η χρηματοδότηση του μηνός Ιουνίου 2020, πιστώθηκε στις 23 Ιουλίου 2020.

Η χρηματοδότηση όπως αυτή αναφέρεται στην  Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2027/27.05.2020 ΤΕΥΧΟΣ Β’, πιστώθηκε στις 28 Ιουλίου 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ