Ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των καθαριστών/τριων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών ( από 10 – 13 Αυγούστου ).

Η χρηματοδότηση του μηνός Ιουνίου 2020, πιστώθηκε στις 23 Ιουλίου 2020.

Η χρηματοδότηση όπως αυτή αναφέρεται στην  Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2027/27.05.2020 ΤΕΥΧΟΣ Β’, πιστώθηκε στις 28 Ιουλίου 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ