Ενημέρωση κτηνοτρόφων σχετικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού βοσκοτόπου

Ο Δήμος Λέσβου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι για το έτος 2014 , η υποβολή της ατομικής Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού βοσκοτόπου ανά Δημοτική Ενότητα, θα γίνεται μέχρι και την 15/2/2014Σημειώνεται ότι στην παραπάνω προθεσμία δεν θα υπάρξει καμία παράταση.

Η υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν το 2013 είχε υποβληθεί αντίστοιχη. Για τους κτηνοτρόφους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας ισχύει η υπ’αριθμ. 239/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την οποία δικαιούνται και πρέπει να αιτηθούν τα στρέμματα που τους είχαν κατανεμηθεί το έτος 2012.

Το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται από τα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατα ενημερωμένο μητρώο εκτροφής ζώων

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Λέσβου

3. Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» για όσους αιτούνται κατανομή ως 2012

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ