Πληροφορούμε τους δικαιούχους των καρτών σίτισης του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης [Ν. 4320/2015], ότι μπορούν παράλληλα να κάνουν αίτηση και στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, του Δήμου Λέσβου, για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ για επισιτιστική και υλική βοήθεια.

     Πληροφορίες θα λαμβάνουν, από το κτήριο του οργανισμού στην οδό Αγίας Ειρήνης [πρώην ΚΕΠ Νομαρχίας]

                                                                                Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

                                                                                   των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου

 

                                                                                 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ