Για ακόμα μια φορά, οι δημότες της Μυτιλήνης έπεσαν θύματα παραπληροφόρησης από συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, αναφορικά με το έργο της τοποθέτησης μπαρών στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.

Η Δημοτική Αρχή ενημερώνει τους δημότες, ότι το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε στις 10 Απριλίου 2008, η σύμβαση με την εργοληπτική εταιρεία υπογράφτηκε στις 21 Ιουλίου 2008 και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των εργασιών έχει οριστεί στους πέντε μήνες. Το ποσό δε της σύμβασης ανέρχεται στις 85.964,87€. Επιπρόσθετα, καμία πληρωμή δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ».

Η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει τους δημότες της Μυτιλήνης, πως το έργο της τοποθέτησης των μπαρών στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί εντός των χρονικών περιθωρίων, που προβλέπονται από τη σύμβαση και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2008.

Γραφείο Τύπου